הכנת תיק שטח לפי דרישת משטרת ישראל

הכנת תיק שטח לפי דרישת משטרת ישראל

בעלי מבני ציבור ועסקים שונים המעוניינים לתת את שירותיהם לקהל הרחב, חייבים ומחויבים להכין תיק שטח העונה על דרישותיה של משטרת ישראל, ואשר כולל בתוכו אינפורמציה ודגשים מסוימים הקשורים לביטחון, בטיחות, מיגון ועוד כהנה וכהנה דרישות הקשורות לעסקיהם.

תיק שטח מסוג זה נועד להבטיח את ביטחונם של המבקרים, העובדים ואורחיהם של בתי העסק השונים, המבקשים לקבל את אישורה של משטרת ישראל לרישיון עסק ולפעילותם. ישנם מספר פרטים שיש להרחיב, לפרט ולתת את הדעת לגביהם ואודותם, כאשר מגישים תיק שטח עבור בקשה לרישיון עסק, בכללם: פרטיו של בית העסק, בעליו ומיקומו הגיאוגרפי; סוג הפעילות הנעשית בעסק; כמות האנשים המבקרים ו/או המקבלים את שירותיו; הקיבולת המרבית של בני אדם היכולים לשהות בתוכו; מיקומם של היציאות, הכניסות ופתחי המילוט; מיקומם של מדרגות אם קיימות, מספר אמצעי הגישה לרכבי חירום למיניהם; שילוט ותאורה בולטים של יציאות החירום; הימצאותם של חומרים העלולים לסכן את הזולת; מיקומם וכמותם של מיכלי הגז; חוזקו ועמידתו של מבנה העסק; פירוט מערכות החשמל, הכריזה, האבטחה, התאורה וכדומה הקיימות בו; קיומו של מערך אבטחה במקום הכולל בתוכו, מאבטחים, שומרים, סדרנים וכו'; פירוט של הגורמים הזקוקים לשיפור ולתיקון.

ברשימת העסקים הזקוקים לרישיון עסק ניתן למצוא: בתי מלון, קניונים, אולמות שמחה, אצטדיונים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה שונים, מסעדות, בתי חולים ועוד רבים.

הליך רישיון העסק המבוצע על ידי משטרת ישראל נערך בשלבים הללו: לאחר הגשת תיק שטח עבור בקשה לרישיון עסק ברשות המקומית, מגיע נציג ממשטרת ישראל על מנת לבדוק ולבחון שאכן ישנה התאמה בין הכתוב בבקשה למצוי והרצוי. בסיומה של הבדיקה נמסר דו"ח ביקורת מטעם הגורם המשטרתי לבעל העסק, ובמידה וישנם ליקויים שיש לתקנם או לשפרם, יתבקש בעל העסק לעשותם. בתום תיקון הליקויים, יגיע שוב גורם משטרתי אשר יוודא שאכן הללו תוקנו ו/או שופרו, ובמידה ואכן כך, משטרת ישראל תעביר את הסכמתה למתן רישיון העסק לרשות המקומית. תוקף רישיון העסק מושפע מסוג העסק ואופיו, החל משנה וכלה במקרים של הענקת רישיון עסק לצמיתות.

חשוב לציין כי משטרת ישראל, הינה אחת מהגורמים המתבקשים לתת את דעתם על מבני ציבור ובעלי עסקים שונים המבקשים רישיון לעסק. הגורמים הנוספים הנדרשים לעשות זאת הינם, משרד הבריאות, מכבי האש ושירותי ההצלה, המשרד לאיכות הסביבה ועוד. רישיון העסק הנדרש, יתקבל אך ורק לאחר אישורם של הגורמים הללו, בהתאם למהות העסק, תחום עיסוקו ואופיו.