חידוש של תיק שטח במבנה משרדים

חידוש של תיק שטח קיים עקב שינויים במבנה משרדים. לקוח גדול פינה שתי קומות ובמקומו נכנסו מספר עסקים קטנים יותר.